05. Goede redenen om met micro futures te handelen

Transparant

Futures noteren op een futuresbeurs zoals EUREX, CME of Euronext-Liffe. De koers komt tot stand door het samenspel van kopers en verkopers. 

In het orderboek kan de trader de orders aan de koopzijde (Bid) en de orders aan de verkoopzijde (Ask) zien. 

Orderboek

De koers van de future wordt enkel bepaald door vraag en aanbod van kopers en verkopers. Op de futuresbeurzen zijn er geen marketmakers, die de koers bepalen.  

Futures zijn beursgenoteerde producten en hebben dus een officiële koers. Als een trader van mening is dat een order niet correct werd uitgevoerd, dan kan hij naar de officiële koers verwijzen. De futures beurs is de tegenpartij voor elke trade. Daardoor is een juiste afrekening gegarandeerd.

Minder geld nodig

De belegger moet niet de volledige waarde van de future op rekening aanhouden. De broker vraagt een intraday- en een overnight borg. Dit is maar een fractie van de waarde van de future. De belegger voorziet echter best een groter bedrag dan enkel de borg. Maar zelfs dan zal hij toch heel wat minder geld nodig hebben dan de werkelijke waarde van de positie. De belegger of trader kan aldus met een hefboom handelen, die hij volledig zelf bepaalt.

Lage kosten

De kost om een future te verhandelen is laag. Voor de micro future Gold met een waarde van 13.200 USD is dit 2,92 USD of 0,022%. Een minimale koersstijging van 0,044% volstaat reeds om instap- en uitstapkosten te dekken. Ook zijn taksen zoals de Belgische beurstaks of effectentaks niet van toepassing op futures. Futures zijn immers contracten en geen effecten, die van eigenaar veranderen. Deze lage kosten laten toe dat de trader heel snel een positie met winst kan afsluiten. Een minimale koersschommeling in de juiste richting is reeds voldoende om de transactiekosten te dekken. 

Long en short

Indien de belegger meent dat de beurs zal stijgen, dan koopt hij een future. Dat noemt men een long positie. Meent de belegger echter dat de beurs in de komende uren, dagen of weken zal dalen, dan kan hij een positie “short” verkopen. Hij verkoopt dus eerst een positie aan een welbepaalde koers om de positie dan later te sluiten aan een lagere koers. Op die manier kan hij winst maken in dalende markten. De belegger kan met futures dus inspelen op verwachte koersstijgingen én koersdalingen.

Snelle orderuitvoering

De futures markten werken 100% elektronisch. Er is geen menselijke interventie. Slippage (afwijkende orderuitvoering bij volatiele markten)  komt ook zelden voor bij futures.

Optimale liquiditeit

De verhandelde volumes op de futuresbeurzen zijn zeer hoog. 

Een voorbeeld ter illustratie van het aantal verhandelde Eurostoxx futures contracten. 
In 1 seconde (14u20m03s) worden meer dan 4.500 futures contracten verhandeld. De liquiditeit is zeer groot. 

 

Time-Sales

 

Het order van de kleine belegger of trader, die met 1 of meerdere contracten werkt, zal probleemloos verwerkt worden door de beurs.

23u/24 open 

Naast een optimale liquiditeit zijn de openingsuren van de beurs ook belangrijk. Zo zijn de Duitse EUREX beurs en de Amerikaanse futuresbeurs CME quasi 23u/24 open. 

De particuliere trader of belegger kan dus na zijn baan ook ‘s avond nog handelen. En … een stoporder kan ook 23u/24 de positie actief beschermen. Op de klassieke aandelenbeurzen is dit niet het geval. Na sluiting van de beurs beschermt het stoporder de aandelenpositie niet meer. 


Gratis orders futures trading.


 

Gratis webinars