EUR / USD High Noon, een trendvolgende daytrading-strategie

Volg de trend

De EUR / USD High Noon strategie is een eenvoudige trendvolgende strategie, die uitsluitend wordt verhandeld op het valutapaar EUR/USD. We kunnen dus alleen de resultaten van dit valutapaar beoordelen. De strategie maakt gebruik van de MACD-indicator om de trend te bepalen. Als de snelle MACD (12)zich  boven de trage MACD (26) bevindt, dan is de trend positief. In het omgekeerde geval, is de trend negatief. Het systeem opent dagelijks om 14.00 uur een positie. Er wordt geen koersdoel gebruikt. Er is een vaste stop-loss, op een veilige afstand van 100 pips van de instapkoers. Deze stop-loss wordt dan ook relatief zelden bereikt. De trader kan kiezen of hij de positie tot 20.00 uur, 22.00 uur of zelfs tot 08.00 uur de volgende dag wil behouden. We hebben bij deze strategie een test uitgevoerd.

EUR/USD, 2-uur-grafiek

EURUSD1_13-2-15

Op de 2-uur-grafiek, zien we dat het systeem 2 trades uitgevoerd heeft op 6 en op 7 januari 2015. De eerste trade was een long-positie (groene pijl), dat het systeem om 20.00 u. met 26 pips winst (blauwe pijl) sloot. De tweede trade was een short (rode pijl). Het systeem sloot de positie tevens om 20.00 uur met één pip winst.

EUR/USD equity curve 2007-2015

EURUSD_equity_13-2-15

Indien men de strategie in de standaard-instelling sinds 2007 zou verhandeld hebben, zou het resultaat negatief zijn, wat de equity curve duidelijk illustreert. Alhoewel er tijdelijk winst werd geboekt, bleef de strategie in het verlies. Een blik op de statistiek toont waarom.

Evaluatie EUR/USD High Noon 2007-2015

EURUSD_evel_13-2-15

De winsten (groen), en de verliezen (rood) zijn ongeveer in evenwicht. Dit is op zich geen probleem als de hitrate dan goed boven de 50% zou liggen. Helaas is dit niet het geval (blauwe pijl). Bij gelijke winst- en verlies-kansen en een hitrate van 47,80% moet de trader die deze strategie handelt geleidelijk aan geld verliezen, wat de equity curve duidelijk aantoont. Het systeem bevindt zich sinds de start in een drawdown en heeft zich daarvan nooit hersteld.

Nieuwskalender

In de strategie-beschrijving geeft de auteur het advies om de economische kalender te raadplegen. Indien om 14.30 uur belangrijk nieuws wordt verwacht, is het wellicht beter te wachten tot na de publicatie om een positie te openen. Aangezien dit in 2 tot 3 dagen per week het geval is, vragen we ons af waarom de auteur een strategie ontwikkeld waarbij een positie wordt geopend om 14.00 uur? We geloven ook niet dat dit resultaten zou gegeven hebben , omdat de ervaring leert dat koersbewegingen na belangrijk nieuws meestal in de richting van de trend optreden, wat nu precies hier wordt geprobeerd.

Koersdoel

Een andere tip van de auteur betreft het toevoegen van een koersdoel, van bijv. 30 pips. We hebben dit getest, maar ook hier zijn de resultaten teleurstellend. Bij verdere tests met de reeds genoemde tijdfilters kon ook geen significante verbetering worden gerealiseerd.

conclusie:

De EUR/USD High Noon strategie kon ons helaas niet overtuigen. Ook de tests met verschillende parameters leverden geen betere resultaten op.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:

Futures

 


Gratis orders futures trading.


 

Gratis webinars