04. Hoe wordt een futures transactie afgewikkeld

Het is belangrijk goed te begrijpen hoe een futures transactie afgewikkeld wordt. De winsten en verliezen worden immers op het einde van iedere beursdag verrekend. De trader moet ervoor zorgen dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft.

Voorbeeld 1

De trader heeft 1.000 USD op zijn rekening en koopt 1 micro future Gold aan 1.320. De waarde van de positie is 1.320 x 10 USD = 13.200 USD.

De broker vraagt een intraday borg van 100 USD en een overnight borg van 300 USD.

Waarde van de rekening voor de aankoop:

 • Op rekening : 1.000 USD
 • Vereiste borg : 0 USD
 • Vrije ruimte : 1.000 USD

Waarde van de rekening na de aankoop:

 • Op rekening : 1.000 USD
 • Vereiste intraday borg : 100 USD
 • Vrije ruimte : 900 USD

Op het einde van de beursdag is de koers van de micro future Gold gedaald tot 1.290. De trader verliest dus (1.320 - 1.290) x 10 USD = 300 USD. Hij houdt de positie aan gedurende de nacht.

Waarde van de rekening op het einde van de dag:

 • Op rekening : 1.000 USD - 300 USD = 700 USD
 • Vereiste overnight borg : 300 USD
 • Vrije ruimte : 400 USD

Op het einde van de tweede beursdag is de koers van de micro future Gold gestegen tot 1.350. De trader wint die dag dus (1.350 - 1.290) x 10 USD = 600 USD. Hij houdt de positie wederom aan gedurende de nacht.

Waarde van de rekening op het einde van de tweede dag:

 • Op rekening : 700 USD + 600 USD = 1.300 USD
 • Vereiste overnight borg : 300 USD
 • Vrije ruimte : 1.000 USD

Tijdens de derde beursdag daalt de koers van de micro future Gold van 1.350 tot 1.345. De trader besluit de positie te sluiten. Het verlies van de dag wordt (1.350 - 1.345) x 10 USD = 50 USD. 

Waarde van de rekening na het sluiten van de positie:

 • Op rekening : 1.300 USD - 50 USD = 1.250 USD
 • Vereiste borg : 0 USD
 • Vrije ruimte : 1.250 USD
 • Totale winst : 250 USD

Voorbeeld 2

De trader heeft 200 EUR op zijn rekening en koopt 1 micro future EUR/USD aan 1.1500. De waarde van de positie is 12.500 EUR.

De broker vraagt een intraday borg van 100 USD en een overnight borg van 300 USD.

Waarde van de rekening voor de aankoop:

 • Op rekening : 200 EUR
 • Vereiste borg : 0 EUR
 • Vrije ruimte : 200 EUR

Waarde van de rekening na de aankoop:

 • Op rekening : 200 EUR
 • Vereiste intraday borg : 100 EUR
 • Vrije ruimte : 00 EUR

Op het einde van de beursdag is de koers van de micro future EUR/USD met 1% gedaald tot 1,1385. Het verlies is 1% van 12.500 EUR of 125 EUR.

Waarde van de rekening op dat moment:

 • Op rekening : 200 EUR
 • Intraday verlies : 125 EUR
 • Waarde van de rekening : 75 EUR
 • Vereiste intraday borg : 100 EUR

De waarde van de rekening op dat moment is 75 EUR. De vereiste intraday borg is 100 EUR. De waarde van de rekening dekt niet langer de vereiste borg en de futures broker kan de positie sluiten. In dit geval is de restwaarde van de rekening 75 EUR.

Het is dus zeer belangrijk om voldoende geld te voorzien op de futures rekening om een verkeerde koersbeweging te kunnen opvangen. Professionele traders houden doorgaans 25% van de waarde van de future aan op rekening. In dit voorbeeld zou de trader dus 25% x 12.500 EUR = 3.125 EUR op rekening aanhouden.


Gratis orders futures trading.


 

Gratis webinars