02. Wat zijn futures en micro-futures

 Micro futures zijn futures contracten. De waarde van de micro futures contracten is echter veel kleiner dan de originele futures contracten.

Wat zijn futures? 

Een future is een contract. Dit contract noteert op een specifieke futuresbeurs. Het futures contract slaat op een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde.

Voorbeeld:

Het contract Gold future noteert op de de futuresbeurs CME - COMEX en heeft als onderliggende waarde 100 ons goud. 1 ons is 28,35 gram. 100 ons is bijgevolg 2.835 gram.

De waarde van 1 ons goud bedroeg op 31 maart 2019  1.320 USD. De waarde van 100 ons is 132.000 USD. De waarde van deze Gold future is op dat ogenblik dan ook 132.000 USD.

Een future is een contract tussen een koper en een verkoper. 

De koper van een future koopt een contract aan een welbepaalde prijs op een welbepaald ogenblik. Op de eindvervaldag van de future ontvangt de koper (in theorie) de onderliggende waarde. Iedere future heeft dus een einddatum. 

Op de eindvervaldag  wordt de koper eigenaar van de onderliggende waarde aan de prijs van de future op het ogenblik van de aankoop. 

In de praktijk zal de onderliggende waarde niet geleverd worden maar zal doorgaans een financiële afwikkeling plaatsvinden. 

Voorbeeld:

Het contract Gold future van april 2019 noteert tot 26 april 2019. De trader, die op 31 maart  de future kocht aan 1.320 USD per ons, kan dus 100 ons goud ontvangen en zal daar 100 x 1.320 USD = 132.000 USD voor betalen. 

Futures contract op goud

De trader is echter niet geïnteresseerd om het goud in ontvangst te nemen en 132.000 USD te betalen. Hij laat het contract financieel afwikkelen.

De koers op de eindvervaldag bedraagt 1.350 USD per ons goud. De waarde van zijn Gold future contract is dan 135.000 USD. De waarde van zijn contract op de eindvervaldag is hoger dan zijn aankoopkoers (1.320). De trader zal dus 135.000 USD - 132.000 USD = 3.000 USD op zijn rekening ontvangen.

Een future is dus een termijncontract, waardoor de koper van het contract een bepaalde hoeveelheid van een goed kan kopen aan een welbepaalde koers op een welbepaald ogenblik.

Wie koopt en verkoopt futures?

Particuliere beleggers en traders kopen en verkopen futures maar zij zijn maar heel kleine spelers. De hoofdactoren zijn institutionele beleggers en grote bedrijven.

Grote bedrijven gebruiken futures om zich in te dekken tegen koersschommelingen.

Voorbeeld:

Een aardoliehandelaar levert olie aan een grote klant. Deze grote klant wil een vaste prijs voor de komende 12 maanden. Aardolie noteert op dat ogenblik 60 USD per vat. De aardoliehandelaar en de grote klant spreken een prijs af van 70 USD. De aardoliehandelaar maakt dus een winst van 10 USD per vat.

Zolang de aardolieprijs onder de 70 USD noteert is er niet echt een probleem voor de aardoliehandelaar. Maar wat als de aardolieprijs 80 USD noteert? Dan moet de handelaar kopen aan 80 USD en verkopen aan 70 USD.

Om zich in te dekken koopt de aardoliehandelaar futures op de aardolie met een einddatum op 12 maanden aan een koers van 60 USD.

Stel dat de koers van de aardolie stijgt tot 80 USD? Hij koopt aan 80 USD en moet leveren aan 70 USD aan zijn grote klant. Hij maakt dus een verlies van 10 USD per vat. Maar op zijn future, gekocht aan 60 USD, maakt de aardoliehandelaar een winst van 20 USD per vat. Zijn winst blijft dus 10 USD per vat.

Stel dat de koers van de aardolie daalt tot 40 USD? Hij koopt aan 40 USD en moet leveren aan 70 USD aan de grote klant. Hij maakt dus een winst van 30 USD per vat. Maar op zijn future, aangekocht aan 60 USD per vat, maakt hij een verlies van 20 USD per vat. Zijn winst echter blijft in totaal 10 USD per vat.

Grote bedrijven gebruiken futures om goederen aan te kopen aan een vastgestelde prijs.

Voorbeeld:

Een kabelproducent verwerkt heel wat koper in de kabels, die het bedrijf aan haar klanten levert. In 2020 verwacht het bedrijf 50.000 pond koper nodig te hebben en in 2021 75.000 pond koper. De huidige koers is 2,92 USD per pond. 

De onderliggende hoeveelheid koper van het futures contract Copper is 25.000 pond. De kabelproducent koopt 2 futures met vervalmaand januari 2020 aan 2,9445 USD per pond en 3 futures met vervaldag januari 2021 aan 2,9630 per pond. 

De kabelproducent heeft de bedoeling het koper ook fysiek te laten leveren. Dankzij deze futures contracten is de kabelproducent zeker van zijn aankoopprijs.

 

 

Wat zijn nu micro futures?

Micro futures zijn vergelijkbaar met de “klassieke” futures maar de onderliggende waarde is veel kleiner, doorgaans tot 10 maal kleiner.

Voorbeeld:

  • De onderliggende waarde van de future Gold is 100 ons goud. Aan een koers van 1.320 USD per ons is de waarde 132.000 USD per future
  • De onderliggende waarde van de micro future Gold is 10 ons goud. Aan een koers van 1.320 USD per ons is de waarde 13.200 USD per future

De tabel hieronder toont een overzicht van interessante micro futures.

Overzicht micro-futures

 

 


Gratis orders futures trading.


 

Gratis webinars