Kaufmann Efficiency Ratio, een daytrading-strategie

Volg de trend

Trendvolgende strategieën behoren tot de meer conservatieve aanpak bij  trading. De trader probeert niet een trendomkeer te vinden, maar koopt in de richting van de trend, zodra deze is geïdentificeerd. De Kaufmann Efficiency Ratio berekent de verhouding tussen de prijsrichting en de volatiliteit. Deze indicator toont het resultaat tussen de twee uitersten +1 en -1. Een markt is in een duidelijke opwaartse trend, van zodra de indicator in de buurt van +1 komt. Bij -1 moet van een zeer sterke downtrend worden uitgegaan.

DAX, 15-minuten-grafiek

DAX_1

Nadat de indicator het 0,6-niveau (groene zone) heeft overschreden wordt er  een longpositie gekocht (groene pijl). De stop (rode lijn) ligt op het laagste punt van de laatste 10 periodes. Hij blijft daar, maar met elke stijgende 15-minuten- kaars wordt hij herberekend. Op die manier ontstaat er een trail-effect.

De strategie werkt ook met een koersdoel (groene lijn), dat is ingesteld op 2x de average true range (ATR) van de laatste 20 periodes. We zien echter dat het koersdoel, zeker in het begin van de positie, kleiner is dan de afstand tot de stop loss. Dit moet natuurlijk kritisch worden bekeken.

CAC 40, backtest september 2013 – januari 2015 

CAC40_eval

We hebben het systeem eerst getest op de Franse CAC40-index. Het eindresultaat was negatief, tenminste voor de laatste 17 maanden: -542,69 punten (rood bovenaan). Zoals verwacht bij een trendvolgend systeem was de hitrate laag: 44.05% (blauwe pijl). Maar de gemiddelde winst (groen) was slechts iets hoger dan het gemiddelde verlies (rood). Ook de maximale drawdown (rode pijl) was onaanvaardbaar groot in verhouding tot het resultaat.

DAX equity curve september 2013 - januari 2015

DAX_equity

Ook in de DAX was het resultaat van de laatste 22 maanden negatief. Ook hier bleef de hitrate duidelijk onder de 50% en bleven de gemiddelde winsten en verliezen in evenwicht.

UK100, backtest maart 2013 - januari 2015

UK100_eval.

De test in de Britse FTSE 100-index bracht een vergelijkbaar resultaat op. De  lage hitrate (blauwe pijl) kon ook hier de evenwichtige balans tussen winnaars en verliezers niet compenseren.

Maar de lage hitrate is niet het probleem. Deze is, zoals gezegd, typisch voor trendvolgende systemen en is in deze 3 voorbeelden zelfs vrij hoog. Het probleem lijkt ons de verhouding van de gemiddelde winst ten aanzien van het gemiddeld verlies. Trendvolgende systemen functioneren dankzij een positieve verhouding tussen vele kleine verliezers en enkele zeer grote winnaars. Dit is hier echter niet het geval. Want er is een ingebouwd koersdoel dat, op zijn zachtst gezegd, bescheiden is: namelijk 2x de average true range (ATR) van de laatste 20 periodes. Met andere woorden: het systeem beperkt de winst.

De aanpak om met een trailing-stop te werken lijkt ons echter zinvol. Bijgevolg zou de winstname via deze trailing- stop moeten gebeuren en niet door een limiet-order of een vastgelegd koersdoel. Met andere woorden, deze strategie volgt de trend niet en slaagt er dus niet in zijn zelfopgelegde beloften om te zetten.

conclusie:

We kunnen deze strategie jammer genoeg niet aanbevelen. Naar onze mening zit er ook een constructiefout in: het beperkt de winnaars. Het resultaat moet  dan ook vroeg of laat negatief zijn.

De volledige beschrijving van de strategie vindt u hier:

Futures

 


Gratis orders futures trading.


 

Gratis webinars