Divergentie-analyse met de MACD

Een nieuwe indicator..

De MACD, of  Moving Average Convergence Divergence werd in 1979 door Gerald Apel voorgesteld en behoort tot de klassieke trendvolgende indicatoren. Hij is samengesteld op basis van 2 exponentiële gemiddelden (EMA’s).  Deze indicator wordt berekend op basis van het verschil van het exponentieel 12-daags gemiddelde en het exponentieel 26-daags gemiddelde. Een tweede lijn, het 9-daags gemiddelde, wordt  als signaallijn gebruikt.

Koop- en verkoopsignalen

Een koopsignaal ontstaat als de snellere MACD-lijn de langzamere signaallijn van onder naar boven kruist. Een verkoopsignaal ontstaat, wanneer de snelle MACD-lijn de langzame lijn van boven naar onder kruist. Algemeen kan je vasthouden dat de kwaliteit van de signalen beter wordt als de kruissignalen verder verwijderd zijn van de nullijn. Het is vaak ook de moeite waard even een kijkje te nemen op de histogram (in het groen boven de nullijn, in het rood eronder). Het meet de afstand van de MACD tot de signaallijn in de vorm van rechtopstaande balken. Op die manier krijgt de trader al waarschuwingen voor de kruising plaatsvindt!

Kritiek op de MACD

Er was in het laatste decennium heel wat kritiek op deze indicator. Heel wat markten hebben geen duidelijke trends meer, of de indicatoren reageren veel te laat op het gebeuren. Er zijn dus heel wat false signals, die, als de trader alleen de MACD voor zijn koop- en verkoopsignalen zou gebruiken, tot veel verlies zou leiden. Een trading-methode uitsluitend gebaseerd op de MACD is dus niet aan te bevelen.

De divergentie-analyse

Een wellicht betere manier om met de MACD te werken gebeurt in de divergentie analyse. De trader zoekt op de grafiek naar extreme toppen en bodems die niet door de MACD worden bevestigd. Maken de koersen op de grafiek een hogere high en wordt deze nieuwe top niet door een nieuwe high op de MACD bevestigd, maakt men gewag van een bearische divergentie. Hier kondigt zich (vroeg!) een eventuele trendomkeer aan! Dit geldt natuurlijk omgekeerd ook voor diepere bodems op de koersen die de indicator niet bevestigt. Ook hier kan een dalende trend weldra ten einde zijn.

 

 

Divergenties in de euro-daggrafiek

eur_divergentie

Bullische divergentie

We nemen nu even een kijkje op de dagraffiek van de EUR/USD-koers van het laatste jaar. We zien van april tot augustus 2012 een duidelijke vallende trend in de euro (vallende blauwe lijn) die door 3 diepere lows (blauwe kringen) wordt gekenmerkt. Vanaf juni echter, begon de MACD weer te stijgen en zette midden juli een hogere low op de kaart. Dit was 2 weken voor de downtrend in de koers werd gebroken. Hier begon een sterke opwaartse beweging in de euro die leidde naar een nieuwe top begin september. Een trader kon deze trend dankzij de MACD vroegtijdig anticiperen.

Bearische divergentie

Het tweede voorbeeld kwam er enkele maanden later. We zien dat er na de eerste top in september een tweede werd gezet eind januari van dit jaar. Maar ook hier bevestigde de MACD deze trend niet. Integendeel. De indicator zette ongeveer in dezelfde tijd weliswaar een top neer, maar die lag lager als de voorgaande top van september. De snelle signaallijn kruiste de langzame lijn van boven naar beneden, en de trader had dankzij deze bearische divergentie een ideaal verkoopsignaal, dat zeer profitabel was.