De AROON-indicator

Trend-indicatoren

Er bestaan heel wat indicatoren die het trendmatig verloop van een markt of een aandeel proberen in kaart te brengen. Sommige van hen tonen de sterkte van de trend uitgedrukt in volatiliteit. Maar er zijn ook indicatoren die meer de duur van een trendmatig gedrag visualiseren. Het voordeel van deze is dat ze goede diensten leveren bij automatische handelssystemen. Want hier moet de programmeur de signalen vooraf natuurlijk helder vastleggen. Één van deze indicatoren is de AROON.

Het eerste licht..

AROON werd in 1995 door Tushar Chande voorgesteld. In de oude Indische taal Sanskriet betekent “aroon” “het eerste licht van de dageraad”. En dat is precies het opzet van deze indicator:  de trader krijgt een duidelijk signaal dat een nieuwe trend begint of een bestaande trend ten einde loopt. Aangezien de twee elementen waaruit de indicator gebouwd is, AROON-UP (groen) en AROON-DOWN (rood) zeer eenvoudig te interpreteren vallen is deze indicator ook goed geschikt voor beginnelingen.

Aroon up en Aroon down

De twee lijnen verlopen op een schaal van één tot honderd.  Deze indicator toont niet alleen het begin of het einde maar ook de kracht van de trend. Bevindt zich de Aroon up boven 70 dan spreken we van een sterke uptrend. Het tegendeel geldt natuurlijk voor de Aroon Down. Valt één van de lijnen onder 50 dan verliest de actuele trend aan kracht. Onder 30 is er eventueel een omkeer in de maak maar het voorbeeld hieronder illustreert dat dit ook wel een tijdje kan duren.

EUR/USD, daggrafiek

Aroon_EURUSD_1

In dit voorbeeld van het valutapaar EUR/USD zien we duidelijk hoe de AROON het begin van een nieuwe trend vaak met grote nauwkeurigheid wist te identificeren (vertikale lijnen op de grafiek). Het is precies het snijden van de twee lijnen die voor een trader een meerwaarde betekenen. Vaak ziet men dan ook een uitbraak op de grafiek die de nieuwe trend inluidt.

Niet onfeilbaar!

De twee short-signalen in het voorbeeld (rode pijlen) maakten het mogelijk het grootste deel van de trend mee te nemen. We willen echter niet verzwijgen dat ook de AROON niet onfeilbaar is. Het eerste longsignaal was weliswaar heel goed maar het tweede leverde een verlies op. Een handelssysteem dat uitsluitend op deze indicator zou opgebouwd zijn zou vermoedelijk te veel verkeerde signalen genereren, zeker in trendloze fases.

Kritiek op de indicator

De AROON visualiseert vooral de het tijdsaspect van een trend, dus het begin en het einde. Het momentum van een sterke trend wordt door deze indicator niet zo goed weergegeven. We zien dit in het voorbeeld. Na het laatste shortsignaal (tweede rode pijl) daalt de EUR/USD continu maar de Aroon Down blijft laag tussen 0 en 10 oscilleren.